slovníček

slovo/skratka
LPC Switch Matrix

význam
Switch Matrix (SWM) u NXP mikrokontrolérov rodiny LPC8xx, je interný blok, programovo prepájajúci jednotlivé periférie mikrokontroléra s fyzickými IO pinmi na púzdre.
Umožňuje jednoduché on-the-fly (hocikedy počas behu aplikácie) premapovanie IO pinov jednotlivých periférii na ktorýkoľvek iný vstupno/výstupný GPIO pin.

Takto je možné zmeniť pozíciu napríklad I2C0 SCL pinu zo štandardnej pozície (napr. pin č10 pri TSSOP LPC832) na novú pozíciu (napr. na pin č.1, čiže na GPIO0.23).

SWM neumožňuje zmeniť pozíciu analógovým vstupom (komparátor, ADC), samotným GPIO signálom, ladiacim SWD signálom a špeciálnym signálom (XTALIN, XTALOUT).
Samozrejme nie je možné meniť napájacie piny.


informácie
zaslané 27.06.2017-03:16 od EdizonTN
mikroZONE