slovníček

slovo/skratka
CRT

význam
Skratkou CRT (Cathode Ray Tube, elektrónka s katódovými lúčmi) sa označuje klasická obrazovka, používaná donedávna v televízoroch, počítačových moinitoroch, v osciloskopoch a iných prístrojoch vo funkcii zobrazovača.

Katódové lúče sú vlastne prúd elektrónov, ktoré sú v tzv. elektrónovom dele umiestnenom v hrdle obrazovky extrahované pomocou sústavy elektród z nepriamo žeravenej katódy, následne zaostrené, vychýlené a urýchlené k tienidlu zdrojom vysokého napätia (cca 15-20kV), Po prelete evakuovanou bankou a dopade na tienidlo vytvárajú v luminofore nanesenom na tienidle svietiacu stopu.


informácie
zaslané 26.10.2015-23:09 od wek
mikroZONE