Novinka:Starter kit z dielne Microchip-u
(Kategória: Čo by Vás mohlo zaujať)
Zaslal EdizonTN
25.08.2009-09:59

CHANDLER, Ariz.,24.08.2009, firma Microchip Tecnology Inc., dala do predaja nový hardware pre vývojárov :
MPLAB Starter Kit for PIC18 Microcontrollers
Obsahuje komponenty pre "hranie sa" s MCU PIC18 (44-pin PIC18F46J50 s technológiou nanoWatt XLP technology).
Na doske nájdete aj Sensortec BMA150 akcelerometer, OLED displej a umožňuje pripojiť aj MicroSD™ kartu.


Starter kit sa skladá z dvoch základných častí
  • Debugger - pozostáva s PIC18F67J50 MCU, ktorý cez rozhranie USB poskytuje komunikáciu medzi vývojovým softwérom MPLAB IDE a medzi aplikačnou časťou kitu (pomocou ICSP™)
  • Aplikačná čast - jadrom je PIC18F46J50.


V aplikačnej časti máte k dispozícii:
  • slot pre MicroSD™ kartu (karta s demo aplikáciou je súčasťou kitu)
  • display OLED
  • akcelerometrický snímač (BMA150)
  • potenciometer
  • dve dotykové tlačítka a slider (mTouch™)


Kit dokáže demonštrovať zariadenie USB - HID (Human Interace Device) ako je myš alebo joystick, alebo čítačku MicroSD kariet.
Výstup debug časti ICSP™, je vyvedený aj na pin header, takže by sa teoreticky dal použiť aj iba ako debugger pre iné aplikácie.
Celá doska je napájaná z USB rozhrania. Ako regulátor pre VCC je použitý MCP1727.

Aplikačná časť kitu


Videoprezentácia
Microchip uvoľnil na prezentačné účely aj dvojminútové video:Cena, dostupnosť
Cena kitu začína od 59,98 USD, a mal by byť už dostupný.

Odkazy
Homepage
UserGuide
Datasheet akcelerometrického snímača BMA150
MCP1727 - 1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.67 )