Novinka:NXP: Bola predstavená nová rodina LPC86x
(Kategória: Semiconductor-ZONE)
Zaslal EdizonTN
13.01.2023-08:54

Spoločnosť NXP rozšírila svoje portfólio Entry-level (prťavých) mikrokontrolérov rady LPC8xx. Táto rada je prezentovaná hlavne ako náhrada 8-bitových MCU.
Vyznačuje sa najmä nízkym počtom vývodov (od 16) a nízkou spotrebou. Jadrom je Cortex-M0+.

Vlastnosti
Nová rodina LPC86x je doplnením tejto ponuky o MCU s vyššou taktovacou frekvenciou.
Okrem toho, ponúka novinku v podobe I3C periférie. Dokonca ako prvá zdedila perifériu FlexTimer, predtým známu z automotive rady S08 (Freescale), čím sa reálne ukazuje prepojenie NXP-Freescale aj v produktoch nie len v hlavičkách datasheetov.
Daňou za to, je absencia periférie SCTimer. Možno je flex perspektívnejší....


Prehľad série LPC8xxBlokové zapojenieCena
Cena je zatiaľ neznáma, ako aj otázka dostupnosti reálnych kusov. Zatiaľ nie sú zverejnené MPN jednotlivých MCU a ani datasheety.


Odkazy
LPC86x Home PageTáto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1588 )