Novinka:Stortini Mirko Bruno: ZenitPCB 2.0.1
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
20.07.2019-01:29

Po čase opäť nová verzia uzrela svetlo sveta.

Verziu 1.8.0 som popísal v tomto príspevku.

Čo sa odvtedy zmenilo?

Medzi najhlavnejšie vylepšenia možno počítať 200 pinov naviac - o toľko bol zvýšený limit, takže teraz je možné kresliť a navrhovať so súčiastkami s celkovým počtom 1000 pinov.

 • Part Library Attribute
  - umožňuje všetky atribúty knižničného prvku editovať vo formáte excelu - ideálne pre hromadnú editáciu prvkov v knižnici.

 • Auto Open Part or Symbol
  - priamo na schéme alebo v PCB kliknutím na symbol/súčiastky, prejdeme do jej editácie. Ideálne pre rýchle úpravu, bez siahodlhého vyhľadávania v knižnici.

 • Symbol Library Description
  - bolo doplnené pole spre popis symbolu v knižnici - uľahčuje výber konkrétneho symbolu.

 • Add Multi Overbar on Pin Name
  - doplnenie symbolu negácie pri názve pinu súčiastky - drobnosť ale poteší.

 • Súčiastka "neelektrického" typu
  - umožní pridať mechanické komponenty na PCB napríklad chladič a pod.

 • Change Part Value
  - rýchla zmena hodnoty súčiastok - v špeciálnom okne sa zadá nová hodnota a následne sa len kliká na súčiastky kde sa má táto nová hodnota zapísať. Ideálne pre rýchlu smenu napr. rezistorov zbernice.

 • Insert MultiText
  - pridané pole s viacriadkovým textom. Bežne sa používa napríklad k dopísaniu poznámok do schémy.

 • a ďalšie. Všetky sú popísané v tomto dokumente.Odkazy
Homepage
What's new - 2.0.1
Download ZenitPCB 2.0.1

Drobnosť: treba stiahnúť aj licenčný súbor, rozbaliť a obsah nahrať ho do adresára s nainštalovaným ZenitPCB. Zrejme príprava na prechod ku komercii

Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1430 )