Novinka:Maxim - Dohliadacie obvody s odberom iba 125nA
(Kategória: Semiconductor-ZONE)
Zaslal EdizonTN
27.08.2009-09:38

Firma Maxim rozšírila ponuku produktov v triede mikroprocesor - supervisor.
Ide o externý watch-dog a monitor napájania (single), ktorý má spotrebu iba 125nA(typ.)


Popis
Dohliadacie obvody (supervisory circuits) MAX16056–MAX16059 sú obvody s veľmi nízkym odberom : 125nA. Slúžia na monitorovanie napájacieho napäatia mikroprocesorov, a v prípade poklesu pod pevne nastavenú hranicu (threshold), vygenerujú RESET signál (aktívny v log.0). Tento signál generujú aj od aktivovania signálu Manual-Reset (akt. v log.0), alebo od pretečenia inerného časovača watch-dog (MAX16056/MAX16058)
Dĺžka vygenerovaného Reset signálu je nastaviteľná (od 14.18ms po 24205 ms ) zmenou hodnoty externej kapacity.

Hodnota treshold, je výrobcom pevne nastavená v rozsahu (typ) 1.575V až po 4.625V približne v 100mV krokoch. Túto hodnotu určuje suffix v kóde súčiastky.
Podrobný výpis hodnôt a suffixov je v datasheete.

Čipy MAX16056 a MAX16058 disponujú navyše watch-dog časovačom, spolu so vstupom watch-dog select input (WDS, ktorý zvyšuje hodnotu timeout periódy o 128.
MAX16057 a MAX16059 neobsahujú watch-dog časovač.

MAX16056–MAX16059 sú dostupné s dvoma typmi výstupn0ho RESET portu :
  • push-pull, alebo
  • open- drain.


Púzdro
Čipy MAX16056 a MAX16058 sú v 8 pinovom púzdre TDFN, a čipy MAX16057 a MAX16059 zasa v 6 pinovom TDFN.

Cena
Podľa stránok výrobcu, cena začína od 1.10 USD (@2.5k ks)

Odkazy
Homepage
Datasheet


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.83 )