Novinka:Lukas Kramer: horizon-EDA
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
08.02.2019-00:07

Na tohtoročnej konferencii komunity slobodného softwéru - FOSDEM 2019,
bol prezentovaný ďalší zaujímavý bezplatný EDA nástroj - horizon-EDA.Autorom programu horizon-EDA, je Lukas Kramer (carrotIndustries 0x83.eu), o ktorom sa mi nepodarilo nič zistiť.

Program horizon-EDA je vyvíjaný od r.2016, so sporadickým účasťou ďalších siedmich programátorov na gitHub-e.
Je napísaný v C++ a pre GUI využíva Gtk3. Program beží pod systémom Windows aj Linux.
Formát súborov (schémy, knižnice, PCB) horizon-EDA je textový - json.

Program zatiaľ neobsahuje inštalátor, dokonca samotný .exe som našiel až potom, čo som nainštaloval msys64, aby som skompiloval zdrojáky horizon-EDA a teda videl, wo co go...

Pred prácou je treba stiahnúť pool, ktorý obsahuje od knižničných prvkov cez schematické symboly, 3D step modely, rámiky dokumentov ....
Pri spustení si program vypýta cestu k tomuto pool-u. Potom už neotravuje.

Program teda obsahuje trošku exotické, ale intuitívne GUI. Ovládanie je cez konfigurovateľné hotkeys (žiadne pop-up menu) a cez minimalistické menu v hornej časti okna. Inak sa snaží maximalizovať pracovnú plochu (čo kvitujem).


Obsahuje klasicky, správcu projektov (no, správcu, skôr otvor a nový), schematický editor, editor plošných spojov a vyhľadávač súčiastok v poole. Niekde v hlavnom okne je aj pool manager (celkom slušne vypracovaný).
Samotná grafika v editoroch je rýchla, možno na úkor pomalšej reakcie na klávesnicu.

Výstup zo schémy je možný do .pdf (ešte to nie je ono) a BOM do .csv.
Výstup z PCB je do Gerber formátu pre filmy, NC pre vŕtačku a step formátu pre 3D model PCB.

Myslím, že tento projekt má veľký potenciál.

Odkazy
Download exe pre Windows
Postup pre Linux

Príklad dizajnu v horizon-EDA

Videozáznam z FOSDEM 2019 prezentácie
Prezentácia z FOSDEM 2019


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1398 )