Novinka:Epson: EPSON’S RX8804CE - DTCXO RTC Precise time keeping,...
(Kategória: Semiconductor-ZONE)
Zaslal EdizonTN
27.08.2018-10:54

Epson predstavil nový, presnejší a nízkopríkonový RTC obvod RX8804CE. Dosahuje stabilitu ±3.4/±8 ppm v teplotnom rozsahu od -40 do +85 °C resp. od -40 do +105 °C.
Napájací rozsah je od 1.6V do 5.5V a spotreba iba 0.35 μA.
S okolím komunikuje pomocou I2C rozhrania (400kHz) a obsahuje funkcie ako kalendár, alarm a časovač.
Dodávaný bude v púzdre iba 3.2 x 2.5 mm s výškou iba 1mm.Vlastnosti
  • Built-in kHz Crystal
  • High Accuracy: ±3.4 ppm -40 to +85 °C (9 s/mo.) and ±8.0 ppm -40 to +105 °C (20 s/mo.)
  • Small Size: 3.2 x 2.5 x 1.0 mm3
  • Low power: 0.35 μA (typ) backup current
  • Supply Voltage: 1.6-5.5 V (main), 1.5-5.5 V (battery backup)Blokové zapojenieCena
Informácie o cene a dostupnosti zatiaľ nie sú k dispoziícii.

Odkazy
Homepage
Datasheet


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1383 )