Novinka:GitHub: Interactive HTML BOM generation plugin for KiCad EDA
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
30.07.2018-12:53

Toto rozšírenie pre KiCAD v5, generuje interaktívny BOM (kusovník materiálu) v HTML formáte s možnosťou zvýraznenia jednotlivých položiek na náhľade dosky plošného spoja.

Väčšina funkcií pcbnew je podporovaná, ale môžu sa nájsť napríklad segmenty typu krivka, ktoré nebudú zobrazené.
Pozrite sa na príklad výstupu: Pic Programmer
Projekt nájdete na GitHub-e.


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1379 )