Novinka:Urban Bruhin: LibrePCB
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
06.02.2019-05:19

Prvú zmienku o tomto EDA systéme som zachytil zo slajdov konferencie komunity slobodného softwéru - FOSDEM 2018 pričom ma najviac prekvapil tým, že som ho ešte neskúšal. Pritom jeho vývoj začal už v roku 2013.

Libre PCB je bezplatný open- source EDA nástroj, na kreslenie schém a návrh plošných spojov. Autorom je švajčiarsky programátor Urban Bruhin, o ktorom sa mi podarilo zistiť, iba že možno býva tu v susedstve naturopatickej ordinácie (čo sa mu môže hodiť ).
Autora, podľa jeho vyjadrenia, k tvorbe tohto systému, vlastne od nuly, najviac nakopli problémy okolo knižníc, formát súborov a samotná použiteľnosť iných dostupných EDA systémov (moc sa mu ani nedivím).Štruktúra LibrePCB je jednoduchá - hlavné okno: projekt manažér, z ktorého sa otvára editor schém, PCB a manažér knižníc.
Knižnice sa dajú použiť buď vlastné, lokálne, alebo zdieľané z repozitárov.


LibrePCB je písaný v C++ v Qt5 a je spustiteľný pod Win, Linux a MAC.
Pracuje s textovým formátom súborov – S-Expression.

Momentálny stav LibrePCB umožňuje tvorbu a správu knižníc, tvorbu jednoduchých schém, ich export do PDF a tvorbu PCB návrhov s exportom do Gerber/Excellon formátu.
Nasledovať budú vlastnosti ako BOM, DRC, hierarchická schéma, použitie zberníc v schémach, práca s schránkou (cut/copy/paste) a 3D prehliadač.

Schválne nepopisujem štýl a ergonómiu práce s LibrePCB, to bude obsahom samostatnej recenzie.

Odkazy
Domáca stránka
Downlolad stránka
Videozáznam z FOSDEM 208 prezentácie


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1365 )