Novinka:Autodesk: EAGLE Version 9 is here!
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
18.04.2018-09:43

Matt Berggren, zodpovený za skupinu Eagle, zverejenil informáciu o novej verzii Eagle.
Nové vlastnosti si môžete prezrieť na tejto adrese s videami.
Rýchly náhľad úprav:
  • Kreslenie schém, špeciálne vodičov bolo zjednodušené ("Quick Connect")
  • Práca so zbernicami je zjednodušená.
  • "Quick Route" zrýchľuje kreslenie spojov a to aj difernciálnych.
  • Orientáciu v projekte uľahčí "Design Manager".
  • "Smash" - príkaz zostal, ale práca s textami prvkov je vylepšená
  • Vynovený príkaz "Ripup"


Download link.


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1348 )