Novinka:Microchip: PICKit4
(Kategória: Semiconductor-ZONE)
Zaslal wek
05.03.2018-06:15

Microchip oznámil novú verziu svojho populárneho low-end programovacieho/debugovacieho nástroja, PICKit4.

Vlastnosti
Oproti predchádzajúcemu PICKit3 je PICKit4 rýchlejší pri programovaní (propagačné materiály hovoria o "prispôsobení sa maximálnej hodinovej frekvencii programovaného obvodu") a podporuje nižšie napájacie napätia (od 1.2V).

Ďalším rozdielom je pridaný konektor pre microSD kartu, na ktorú sú ukladané súbory pre funkciu samostatného programovania.

Rozdielny je aj programovací konektor, na ktorom pribudli dva piny. Prvých 6 pinov je však kompatibilných s doterajším rozložením ICSP.Rozdiel je aj vo vonkajšom výzore - PICKit4 už nemá priesvitnú krabičku ako jeho predchodca, ale čiernu s kovovou vložkou na prednej strane. Nad kovovou vložkou sa nachádza pásik, ktorý je podsvietený viacfarebnou indikačnou LED. Pod stredom kovovej vložky sa nachádza jediné tlačidlo, ktoré slúži na spustenie funkcie samostatného programovania.PICKit4 je už podporovaný v IDE MPLAB-X. Dostupné materiály nehovoria o tom, či PICKit4 podporuje aj obvody prevzaté Microchipom spolu so spoločnosťou Atmel, t.j. najmä varianty AVR a obvody s jadrom ARM Cortex-M; čo pravdepodobne znamená, že nie (i keď tabuľka pinov naznačuje, že aspoň podpora ARM Cortex-M by mohla byť v pláne).
Cena
Doporučená cena od Microchipu je rovnaká, ako u PICKit3, $47.95 (cca 40EUR). Distribútori ako Mouser, Farnell, Digikey túto cenu rešpektujú.
OdkazyTáto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1339 )