Novinka:VÚVT Žilina: pamätnica
(Kategória: Média vo svete)
Zaslal EdizonTN
05.10.2017-13:57

"... zámerom pri spracovaní tohto prehľadu bolo pripomenutie si jednej významnej etapy rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku a tiež aj pozdvihnutie sebavedomia tých výskumno-vývojových pracovníkov
Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline, ktorí významným spôsobom prispievali k rozvoja IT na Slovensku..."

Skrátka, toto treba vidieť.


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1289 )