Novinka:GitHub: Exixe - digitron ovládaný STM32F042K6
(Kategória: Média vo svete)
Zaslal EdizonTN
21.02.2018-07:43

Na GitHub-e som objavil projekt "exixe". Jedná sa o modul ovládajúci digitron.
Autorovým cieľom bolo ovládať digitrony bez zložitého multiplexovania a ďaľšieho balastu. Uvedený modul je poháňaný mikrokotrolérom STM32F042K6 (ARM Cortex-M0) a riadenie je pomocou 3 drátovej SPI zbernice.Schéma a plošný spoj vo formáte pre Eagle a zdrojový kód, je súčasťou projektu.

Schéma vo formáte .pdf som dal: sch.pdf


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1255 )